قفسه های فروشگاهی

شرکت آوا یکی ازبزرگترین تولیدکنندگان استندوقفسه فروشگاهی و نمایش محصول فروشگاهی تجهیزات وقفسه بندی فروشگاه های زنجیره ای،قفسه سوپر مارکتی با کیفیتی متمایز می باشد.کالاهایی که معمولادر قفسه بندی فروشگاهی قرار می گیرند عبارت اند از:قفسه محصولات تازه(میزه و سبزیجات)،قفسه نان و شیرینی،قفسه کنسروها،قفسه مرباها،قفسه غذاهای اماده،قفسه غذاهای نیمه اماده،قفسه نوشیدنی ها،قفسه مجلات و...
از نمونه های استند وقفسه فروشگاهی آوا:قفسه فروشگاهی مینو،قفسه فروشگاهی فومن شیمی،قفسه فروشگاهی ساویز،قفسه فروشگاهی کریستال،قفسه فروشگاهی گل پر،قفسه فروشگاهی نیوا،قفسه فروشگاهی سن ایچ... را نام برد.